اخذ «گواهي تاييديه نرم‌افزارهاي PKE » براي اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم

اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم، به عنوان اولين نرم افزار در كشور، گواهي «تائيديه نرم‌افزارهاي PKE» را دريافت كرد. نرم افزارهاي PKE، به نرم افزارهايي اطلاق مي‌شو...

ادامه خبر