کارگاه تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتی

دومين سری از کارگاه های تخصصی مالی، با موضوع تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتی در تاريخ 11 و 12 تير ماه در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ، واقع در يوسف آباد-بين خيابان ابن سينا و مستوفی- جنب خيابان 1/15-پلاک 20 برگزار خو...

ادامه خبر